handschrift

Home

In verband met het bereiken van de AOW- en pensioen-gerechtigde leeftijd zal de lespraktijk geleidelijk aan afgebouwd worden. Bestaande leerlingen en leerlingen die al aangemeld zijn kunnen blijven, voor nieuwe leerlingen is er geen plaats meer.